Referanser

EGD Property AS

⦁ Teknisk Due Diligence (DD) for Vøringfoss Hotel
⦁ Prosjektleder for utbedring av tekniske avvik – Vøringfoss Hotel

2016-04-06-08-58-49

 

 

 

 

 

⦁ Svare ut forespørsel fra utleiemegler – Hylkje Næringspark
⦁ Teknisk DD Vizrt-bygget

fasade rev

 

 

 

⦁ Teknisk DD Bergen Kjøtt / Skutevikstorget 1
⦁ Diverse oppdrag innen teknisk eiendomsforvaltning

Friele Investering AS

⦁ Teknisk Due Diligence (DD) for Vågsallmenningen 8
⦁ Teknisk DD for Espehaugen 32
⦁ Dokumentere tilstand ved leietakerinnflytting

 

Bergen Næringsbygg AS

Diverse oppdrag innen teknisk eiendomsforvaltning:
⦁ Sette opp optimalt «årshjul» for kostnadseffektiv drift, forvaltning og tilsyn for deler av bygningsporteføljen
⦁ Leietakermøter for å klargjøre leietakers vedlikeholdsansvar
⦁ Dokumentere tilstand ved leietakerinnflytting
⦁ Evaluere tilbud fra serviceleverandører

GC Rieber AS

Breeam In Use sertifisering av Solheimsgaten 15, Merkantilen, Vitensenteret, BI/Slippen, Motorhallen, Bergen Helsehus, Motorhallen, Skipsbyggerhallen, Administrasjonsbygget og Nye Administrasjonsbygget  i Bergen

Storebrand Asset Management AS

Breeam In Use sertifisering av Solheimsgaten 7 A-E samt 3 bygg i Oslo og Stavanger

Småstrandgaten 6

Bistå selger med å svare ut kjøpers tekniske Request-liste i forbindelse med salg av bygget.

 

Kanalveien 64-66

KIRO Eiendomsforvaltning AS ivaretar teknisk forvaltning av Kanalveien 64-66 i Bergen på vegne av Sameiet K64-66 Minde. Teknisk forvaltning innebærer blant annet:

⦁ Løpende oppfølging og avklaringer med vaktmester.
⦁ Oppfølging av serviceavtaler mtp kvalitet, pris og dokumentasjon.
⦁ Reforhandling av serviceavtaler.
⦁ Aktiv feilsøking i forbindelse med for varme undersøkelsesrom i bygget.
⦁ Ukentlig oppfølging av SD-anlegg, energi- og vann-forbruk.
⦁ Besørge at alle lovkrav til enhver tid er tilfredsstilt.
⦁ Prosjektleder for utbedring av setningsskader utenfor bygget.

IMG_4090

Paradis Tennisklubb

⦁ Gjennomgang av all tilgjengelig FDV dokumentasjon og kartlegge hva som er mangelfullt.
⦁ Gjennomgå serviceavtaler for å sikre at disse er hensiktsmessige mht omfang og pris.
⦁ Sette opp en strukturert plan for løpende drift, forvaltning og tilsyn av eiendommen.

DNB Næringseiendom AS

⦁ Bistå med Breeam In Use sertifisering av Petruleumsveien 6 i Stavanger samt Akerselva Atrium og Kronprinsens Gate 9 i Oslo.
⦁ Prosjektleder for lekkasjesøk og asbestsanering av rørføring i kulvert.
⦁ Prosjektleder for utbedring av vannbårent varmeanlegg.

Sandslimarka 35 AS

Diverse oppdrag innen teknisk eiendomsforvaltning:

 • Forhandlinger med konkursbo etter bare-house leietaker
 • Aktiv feilsøking på tekniske anlegg
 • Gjennomgang av målerstruktur og energioppfølging
 • Reforhandling av serviceavtaler
 • Følge opp reklamasjonspunkter
 • Daglig tilsyn av SD-anlegg
 • Oppfølging av leietakere

sandslimarka

 Sandslimarka 61-63 AS og Sandslimarka 185 AS

KIRO Eiendomsforvaltning AS har fult forvaltningsansvar for Sandslimarka 61-63 og 185:

 • Aktiv feilsøking på tekniske anlegg
 • Reforhandling av serviceavtaler
 • Følge opp reklamasjonspunkter
 • Daglig tilsyn av SD-anlegg
 • Oppfølging av leietakere
 • Ansvarlig brannvernleder
 • Utleie av ledige lokaler