Om Oss

KIRO Eiendomsforvaltning AS er et eiendomsforvaltningsselskap som tilbyr uavhengig rådgivning innen teknisk eiendomsforvaltning.

Vi besitter bred faglig bakgrunn og har lang erfaring innen blant annet teknisk byggforvaltning, prosjektledelse, energiledelse, aktiv feilsøking og økonomioppfølging. I tillegg har vi god kjennskap til leverandørmarkedet i Bergen.
Ved å administrere drift og forvaltning av bygningsmassen slik at løpende tilsyn og periodisk vedlikehold gjennomføres med et optimalt intervall sikrer vi økt kundetilfredshet, reduserte driftskostnader og en merverdi for byggherren ved at bygget ivaretas og videreutvikles på en kostnadseffektiv måte.

kontakt

 

Vår visjon:


Vi skal tilby uavhengig, profesjonell, strukturert og helhetlig eiendomsforvaltning til seriøse og kvalitetsbevisste eiendomsaktører.

Nyheter:


Høst 2019: KIRO er engasjert av Storebrand Asset Management AS for å Breeam In Use sertifisere 3 av eiendommene i Storebrand sin eiendomsportefølje.

Høst 2019: Prosjektleder for ombygging av fellesarealer og oppgradering av fasade i Sandslimarka 61/63.

Vår 2019: KIRO Eiendomsforvaltning tar over forvaltningen av de gamle Oddfjell Drilling byggene på Sandsli; Sandslimarka 61/63 og Sandslimarka 185.

Vår 2019: Breeam In Use sertifisering av Motorhallen, Bergen Helsehus, Administrasjonsbygget, Nye Administrasjonsbygget og Skipsbyggerhallen på vegne av GC Rieber Eiendom.

Januar 2019: Teknisk DD av Bergen Kjøtt (Skutevikstorget 1) på vegne av EGD Property og Bergen Kommune.

Vinter 2018/2019: Prosjektleder for utbedring av setningsskader rundt Kanalveien 64/66.

Høst 2018: Breeam In Use sertifisering av Merkantilen, Vitensenteret og BI/Slippen på vegne av GC Rieber Eiendom.

Høst 2018: Teknisk DD av Midtun Leir.

Sommer 2018: Teknisk DD av Vizrt-bygget på vegne av kjøper; EGD Property AS.

Sommer 2018: Sandslimarka 35 er nå fullt utleid etter at det er inngått leieavtaler med Aker Solutions, Coor Service Management, Spenncon, Linjebygg og Hydra Pipe. KIRO har stått for annonsering, kontraktsforhandlinger og  prosjektledelse for klargjøring av lokaler.

2018: Utarbeide flere tilstandsrapporter ved leietakerinnflytting for å sikre at «as-is» tilstand blir dokumentert før leietaker flytter inn.

April 2018: Teknisk gjennomgang av Kokstadflaten 23 for å bistå byggherre med å avklare hvilke punkter som må fokuseres på i forbindelse med teknisk vedlikehold og brannsikkerhet på bygget.

Vår 2018: Teknisk gjennomgang av Nestunbrekka 99 for å kartlegge mulige reklamasjonspunkter i forbindelse med utløp av garanti og reklamasjonsperiode. Arbeidet ble utført for Backer Eiendom AS.

Vår 2018: Vendors DD i forbindelse med mulig salg av Motorhuset Øvre Kråkenes 51.

Februar 2018: Teknisk DD Espehaugen 32 da denne ble solgt fra Backer Eiendom AS til Friele Investering AS

Januar 2018: Utarbeide vaktmesterbeskrivelse og forespørsel i forbindelse med at Midgard Gruppen skulle ha ny driftsavtale for Janaflaten 10, Storbotn 110, Kokstadveien 23, Midtunlia 73, Damsgårdsveien 161-171 og Sandslihaugen 10.

03.07.2017: I forbindelse med salg av Småstrandgaten 6 er vi engasjert for å bistå selger med å fremskaffe FDV-dokumentasjon og serviceavtaler samt svare ut kjøpers tekniske Request-liste.

01.06.2017: Reinertsen AS er konkurs og fraflytter Sandslimarka 35 innen 1. august 2017. KIRO leder forhandlinger med konkursboet, administrerer utbedring av teknisk etterslep på bygget samt sørger for at bygget ryddes før ledige lokaler annonseres for utleie.

29.05.2017: KIRO Eiendomsforvaltning AS er valgt som rådgiver for å bistå Storebrand Asset Management AS med å Breeam In Use sertifisere Solheimsgaten 7 A-E i Bergen, som er utleid som hovedkontoret til DNB i Bergen.

29.05.2017: GC Rieber skal Breeam In Use (BIU) sertifisere «Nye Beddingen» i Solheimsgaten 15 ihht BIU Del 1 og Del 2, og har valgt KIRO Eiendomsforvaltning AS til å stå for denne sertifiseringsprosessen.

25.01.2017: KIRO Eiendomsforvaltning AS er engasjert for å ivareta teknisk forvaltning av Kanalveien 64 og 66 i Bergen. Byggene ble ferdigstilt i 2013 og består av en samlet bygningsmasse på ca 9.000m2 i tillegg til egen felles parkeringskjeller.

16.12.2016: Vi er invitert til å fortelle om erfaringer med BREEAM In Use ved neste ITB Brukerforum i Bergen 26. januar 2017. Disse erfaringene vil knyttes opp mot løpende forvaltning av bygningsmassen og de fordeler en strukturert forvaltningsplan har i forhold til BREEAM In Use karakteren.

09.12.2016: På vegne av en mulig kjøpergruppe gjennomførte KIRO en teknisk tilstandsvurdering av Nye Godøysund Fjordhotell med tilhørende bygningsmasse. Alle tinglyste avtaler ble gjennomgått, og det ble utarbeidet et mulighetsstudie inkludert budsjetter for å revitalisere øyene og igjen gjøre området attraktivt for lokalbefolkningen, båtfolket, turister, hytteboere og næringsliv.

27.10.2016: Paradis Tennisklubb eier og forvalter Bergen Tennis Arena i Vilhelm Bjerkesvei. Garantitiden på 3 år løper ut i år, og KIRO Eiendomsforvaltning AS skal i den forbindelse gjennomgå all tilgjengelig FDV-dokumentasjon og alle serviceavtaler for bygget for å kvalitetssjekke at  all nødvendig dokumentasjon er fremlagt. KIRO vil også sette opp en hensiktsmessig plan for løpende tilsyn, drift og forvaltning for å sikre at bygget ivaretas på en kostnadseffektiv måte.

10.09.2016: KIRO Eiendomsforvaltning har tidligere bistått DNB Næringseiendom AS med å Breeam In Use sertifisere Petroleumsveien 6. DNB opplever øket interesse blant sine investorer for miljøsertifiserte bygg, og ønsker derfor nå å Breeam In Use sertifisere ytterligere 2 bygg i Oslo; Akerselva Atrium og Kronprinsens Gate 9. KIRO er engasjert for å bistå med denne sertifiseringen.

08.09.2016: Christian Ringnes og Eiendomsspar advarer mot manglende tilsyn og vedlikehold.

01.06.2016: EGD Property AS har fått en henvendelse fra DTZ Realkapital med tanke på mulig utleie av Hylkje Næringspark. I denne forbindelse er KIRO Eiendomsforvaltning engasjert for å besvare henvendelsen fra utleiemegler og kartlegge hvilke ombygginger som evt må gjøres for å tilpasse lokalene til ny leietaker.

11.05.2016: Overrasket over hvor mange som slurver med vedlikeholdet.

04.05.2016: DNB Næringseiendom AS ønsker å Breeam In Use sertifisere Petroleumsveien 6 i Stavanger. KIRO skal bistå DNB Næringseiendom AS med å fylle ut spørsmålssettet fra BRE samt fremskaffe all nødvendig dokumentasjon. Bygget skal sertifiseres senest innen utgangen av 2016.

03.05.2016: Sa opp trygg jobb for å begynne for seg selv.

18.03:2016: KIRO Eiendomsforvaltning AS er engasjert for å gjennomføre teknisk DD av Quality Hotel Vøringfoss. Hotellet eies i dag av Home Invest og ligger i Eidfjord, knappe 2 timers kjøring fra Bergen sentrum.